rao vat Philadelphia

Ứng Dụng "Phien Salon" (tiếng Việt dành cho nail salon hoặc hair salon)

Hỗ trợ salons trong việc kiểm soát các phiên của nhân viên để phục vụ cho khách walk-in và reservation một cách có trật tự và trên cơ sở công bằng.
##########################################
iPHONE/iPAD (iOS): Truy cập vào biểu tượng "App Store" ##### Bấm vào biểu tượng kính lúp (tiềm kiếm) ##### Gõ "Phien Salon" trọng ô tiềm kiếm. và nhấn chữ Tìm ##### Bấm GET (Nhận) ##### Bấm Install (Cài đặt)
##########################################
Samsung/Sony/HTC/... (Android): Truy cập vào biểu tượng "Play Store" ##### Gõ "Phien Salon" trọng ô tiềm kiếm. Bấm kính lúp (Tìm) ##### Bấm INSTALL(Cài đặt).

Ứng Dụng

Liên hệ - 416-830-9101

Ngày đăng - 10:30 10/24/2017

Địa chỉ - ca

Zip code - 12345

Lượt xem - 12036

Check tin trên:

: Chưa có danh bạ

TIN ĐĂNG
ĐÃ HẾT HẠN
Người đăng tin xin lưu ý: Vui lòng làm mới tin đăng để còn hạn hiển thị. Với những tin đăng không còn nhu cầu sẽ bị xóa hoặc khóa số phone sau nhiều ngày không kích hoạt.
rao vat Philadelphia

Nạp tiền V247

 • Bạn muốn nạp bao nhiêu?
  Số điện thoại cần nạp (Ví dụ: 2819889188)
  Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những khuyến mãi dưới đây khi nạp tiền $100:
  • Tặng egift certificate giá trị $25 restautant.com.
  • Tặng 1 sim V247 dùng trong nước ở Mỹ.
  Hỗ trợ 24/7:
  281.988.9188
  1.909.999.8247
  1.888.333.1531
  www.vienlien247.com